תעודה

תעודות

בוגרי הקורסים של בית ספרנו זכאים לקבל תעודת בוגר קורס.